Webinar 2 : Ouderenmis(be)handeling: geheimhoudingsplicht bij OMB

Body

Op 13 juni 2023 zoomen we in op de inhoud van diverse geheimhoudingsplichten zoals de discretieplicht en het (medisch) beroepsgeheim. Welke uitzonderingen maken het mogelijk om vertrouwelijke informatie van (onbekwame) patiënten en cliënten te delen met derden? Er wordt bv. stilgestaan bij de noodtoestand, de meldingsplicht, de uitwisseling van vertrouwelijke informatie in het kader van het gedeeld beroepsgeheim, … als mogelijke uitzonderingen. Deze webinar kan je apart volgen los van de webinar op 12 juni indien je reeds vertrouwd bent met de definitie van ouderenmis(be)handeling, prevalentie, risicofactoren enz

Datum
-
Regio
Oost-Vlaanderen
Adres

Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling
Visserij 153
9000 Gent
België