Hoe word ik verloond voor mijn taken als CRA?

Wet- en regelgeving
13/05/2022

Het honorarium van de CRA wordt door het RIZIV gefinancierd aan het woonzorgcentrum. Het woonzorgcentrum dient de verloning door te storten naar de CRA met wie deze een overeenkomst heeft gesloten. De vergoeding voor de CRA prestaties wordt per dag berekend conform de volgende formule:  0,65 euro (huidige CRA-financiering - referentie 1 september 2021) x  totaal aantal bewoners verblijvend in het WZC. Indien het aan het WZC  toegekende bedrag in de Vlaamse sociale bescherming voor de financiering van de CRA-functie wijzigt, zal het honorarium van de CRA overeenkomstig worden aangepast.

We vestigen er uw aandacht op dat de materie van de woon- en zorgcentra vanaf 01/01/2019 valt onder de bevoegdheid van de Vlaamse Overheid. De actuele bedragen van het honorarium kan dan ook u terugvinden op de website van zorg- en gezondheid in deel F.

Link : https://www.zorg-en-gezondheid.be/bedragen-financiering-ouderenzorg