FAQ's

Hier vindt u een antwoord op veel gestelde vragen over de CRA-functie, gesorteerd op thema 

Image

Wet- en regelgeving

  • Indien de CRA meer dan dertig dagen afwezig is, stelt de directie van het WZC na overleg met de CRA een huisarts aan ter vervanging en informeert zij de lokale huisartsenkring. Eventueel kan worden overwogen om afspraken over langdurige afwezigheid, bijvoorbeeld in het kader van een zwangerschap, te laten opnemen in een clausule in het ...
  • Het besluit van de Vlaamse regering lijst de taken van de CRA op (vanaf bladzijde 30722). Behandelend arts zijn van bewoners van het WZC maakt daar geen deel van uit. Het KB beschrijft dat wanneer een bewoner bij opname geen huisarts heeft er een geactualiseerde lijst met de beschikbare huisartsen in de regio aan de bewoner overhandigd dient te ...
  • Een HAIO kan (nog) geen CRA zijn. De CRA-functie mag enkel door een afgestudeerd huisarts worden bekleed.
  • Het honorarium van de CRA wordt door het RIZIV gefinancierd aan het woonzorgcentrum. Het woonzorgcentrum dient de verloning door te storten naar de CRA met wie deze een overeenkomst heeft gesloten. De vergoeding voor de CRA prestaties wordt per dag berekend conform de volgende formule: 0,65 euro (huidige CRA-financiering - referentie 1 september ...
  • In 2015 adviseerde de Nationale Raad van de Orde Der Artsen in een officieel standpunt dat de CRA het medisch dossier van bewoners mag inkijken indien: Dit noodzakelijk is om diens wettelijke functie uit te voeren (vb. voor de coördinatie van de medische activiteit, het multidisciplinair overleg, het onder controle houden van het gevaar voor ...

Algemeen

  • Zolang de CRA beschikt over een RIZIV-nummer en ingeschreven staat bij de Orde der Artsen mag die wettelijk en deontologisch de functie van CRA verderzetten. Dit alles uiteraard op voorwaarde dat de voorziening en de lokale huisartsenkring(en) diens mandaat blijven ondersteunen en de CRA diens wettelijk verplichte uren navorming blijft volgen. We ...
  • Dat kan, mits in goed overleg met de directie van het WZC en de lokale huisartsenkring. Er zijn al meerdere huisartsen die de functie van de CRA binnen een WZC delen met één of meerdere collega´s. Het geeft de mogelijkheid om taken te verdelen en op elkaar terug te vallen. Ook kan het de manier zijn om een jonge huisarts te introduceren tot de CRA ...
  • Enkele tips voor het werven van een CRA Verspreidt de vacature regionaal breed. In principe is het niet de bedoeling dat een CRA (alle) individuele patiëntenzorg op zich neemt, dus nabijheid is niet strikt noodzakelijk. Stel, in overleg met de directie, voor om de CRA-functie te delen met 1 of meerdere huisartsen. Dit halveert de tijdsbelasting ...