Adviezen voor een duurzame lokale CRA samenwerking

Een samenwerkingsinitiatief vinden, opstarten en onderhouden is niet altijd evident. We nodigden een aantal verschillende initiatieven uit om hun ervaring te delen aan de hand van een aantal vragen; 

  • Hoe ziet jullie samenwerkingsinitiatief eruit? 
  • Wat is de meerwaarde en wat maakt het succesvol?  
  • En wat geeft u mee als tips aan andere CRAs om een dergelijk initiatief op te starten en te onderhouden

Hieruit destilleerden we vijf adviezen voor het opzetten en organiseren van een regionale samenwerking in de residentiele ouderenzorg. 

  1. Formuleer samen de doelstellingen van de samenwerking. Deze doelstellingen bepalen mee de vorm van het samenwerkingsinitiatief. Is er vooral nood aan laagdrempelig contact? Start dan met een kleine groep en organiseer een siilo appgroep of structurele intervisies. Is er behoefte aan het afstemmen van medische beleid en procedures? Zet dan een stuurgroep op met CRAs, huisartsen, hoofdverpleging en directie. Afhankelijk van het doel en thema kunnen verschillende actoren betrokken worden in het overleg.
  2.  Organiseer het initiatief binnen de dezelfde grenzen van de huisartsenkring en/of eerstelijnszone. Een regionale samenwerking is gemakkelijker te organiseren met CRAs uit de woonzorgcentra die binnen de grenzen van dezelfde huisartsenkring(en) en eerstelijnszones liggen. Het is zo duidelijker wie u kunt aanspreken. Bovendien lopen collega’s uit dezelfde regio vaan tegen dezelfde zaken aan. Zo hoeft u niet het warm water uit te vinden, maar kunt u van elkaar leren. 
  3. Vraag ondersteuning aan de eerstelijnszone en/of de huisartsenkring. Dit vergroot de duurzaamheid van het initiatief. Vooral een kringcoördinator die de planning en praktische aspecten opneemt is een meerwaarde. Huisartsen hebben immers niet alle tijd om zaken uit te werken of te organiseren. De ELZ kan ook het overleg en samenwerking met andere partners faciliteren zoals de ziekenhuizen, palliatieve netwerken en welzijnssector. Ook vertegenwoordigen zij de directie van woonzorgcentra, belangrijke actoren om te betrekken. 
  4. Zorg voor een inhoudelijke agenda tijdens een overleg. Bijvoorbeeld concrete vragen vanuit de CRAs zelf of werk samen over een periode van één (half) jaar een verbetertraject uit aan de hand van richtlijnen rond bijvoorbeeld mondzorg, valpreventie of vroegtijdige zorgplanning. De themadossiers op deze website kunnen inspiratie bieden. 
  5. Neem de tijd om met samenwerkingsinitiatief uit te bouwen en te laten groeien. Een samenwerkingsverband uitbouwen kost tijd. Zeker met diverse disciplines aan boord, kan een samenwerking organiseren niet altijd even makkelijk gaan. Maar door samen te werken aan inhoudelijke projecten leer je elkaars perspectieven beter begrijpen en zal de samenwerking steeds effectiever en prettiger worden. 

De verschillende praktijkvoorbeelden zijn terug te vinden op de website van Domus Medica. 

 

 

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met:

Etienne Goosens, huisarts en CRA in Maaseik/ Liesbeth Devreker, coördinator HAK Zennevallei/ Johan Luyckfasseel, huisarts op rust, CRA in Beersel en voorzitter ELZ Zennevallei/ Olga van de Vloedt, huisarts ten CRA in houthaven Vinkenhof op rust/ Sara Geerts, huisarts en CRA in regio Zuidoost Hageland / Ursula Segaert, Huisarts in Oud Heverlee. CRA in de Wingerd in Leuven en Termeren in Overijse / Marfa Di Pietrantonio, Huisarts en CRA in Zelen /Jan De Lepeleire: huisarts op rust, voorzitter Crataegus en Emeritus professor huisartsgeneeskunde KU Leuven / Katrien Cordemans: Huisarts in de wijkpraktijk in Antwerpen, CRA in duo in Antwerpen en Senior CRA bij Domus Medica / Gert Merckx, expertisedomeinverantwoordelijke kringen bij Domus Medica /Emy Kool, expertisedomeinverantwoordelijke chronische zorg bij Domus Medica.