Thema's en projecten

Hier vindt u meer informatie, documentatie en handige tools over ouderenzorgspecifieke thema's. De ontwikkeling van deze dossiers verloopt synchroon met de ontwikkeling van de gelijknamige modules van de nieuwe CRA-basisopleiding. 

Beleid infectieziektenbeheer en antibiotica

Woonzorgcentra zijn verplicht een beleid ter preventie van infectieziekten en rationeel antibioticagebruik te voeren. Infectiepreventiemaatregelen en verantwoord antibioticabeleid dragen bij aan het voorkomen van infectieziektes en het beperken van antibioticaresistentie. De CRA heeft een belangrijke rol in het uitwerken en implementeren van dit beleid. Dit themadossier bundelt informatie en leidt u toe naar relevante richtlijnen, adviezen, praktijkinstrumenten, educatiemateriaal en opleidingen ten behoeve van het uitwerken van een kwalitatief beleid infectiebeheer en antibiotica in een woonzorgcentrum. Het belangrijkste naslagwerk voor deze informatie en adviezen is het handboek ‘Infectiepreventiebeleid in Vlaamse woonzorgcentra’ (2020). 

Dit themadossier is opgesplitst in twee delen

  1. Hygiënebeleid en infectiepreventie
  2. Diagnostiek, behandeling en antibioticabeleid bij infecties
  • Beleid, wet en regelgeving (online) 

  • Beleid farmaceutische zorg (online) 

  • Beleid palliatieve zorg en levenseindezorg (in ontwikkeling)

  • Beleid medische pathologie (in ontwikkeling)

  • Beleid kwaliteit, communicatie en interprofessioneel samenwerken  (in ontwikkeling)

Image