Over Crataegus

Crataegus is een platform vóór en dóór de Coördinerende en Raadgevende Artsen (CRA). In samenwerking beogen we de CRAs te ondersteunen en de functie en samenwerkingen met andere disciplines verder uit te bouwen. We ontsluiten informatie over de CRA-functie, de basisopleiding en relevante ontwikkelingen in onderzoek en beleid. Ook faciliteren we uitwisseling tussen CRAs, huisartsen(kringen), apothekers, directies van woonzorgcentra, vertegenwoordigers van diverse koepelorganisaties en andere relevante actoren.

 

Concrete acties vanuit Crataegus zijn:

 • Informatie bundelen en verspreiden via de website, een nieuwsbrief en publicaties allerhande; 
 • Vragen rond de CRA werking beantwoorden en verspreiden (FAQs); 
 • Het ontwikkelen van een gedeelde visie en standpunten over de CRA-werking;
 • De CRA basisopleiding inspireren en vormgeven met de stuurgroep van de opleiding CRA;
 • Permanente vorming ontwikkelen en verspreiden en actief symposia mee voorbereiden zoals de Wintermeeting geriatrie, Antwerpse geneeskundige dagen en de huisartsenconferentie van Domus Medica;
 • Huisartsenkringen adviseren met betrekking tot de (lokale) CRA-werking;
 • Ondersteunen van de integratie van de lokale CRA werking in de activiteiten van de Eerstelijnszones (ELZ);
 • De CRA’s vertegenwoordigen op beleidsniveau in werkgroepen en commissies waar het toe doet; 
 • Wetenschappelijk onderzoek rond ouderenzorg in het algemeen en de CRA-werking in het bijzonder te inspireren, te voeden, te helpen uitvoeren en tot stand te laten komen; 
 • De wetenschappelijke literatuur te volgen en de relevante elementen daaruit mee te delen, te kaderen, te interpreteren en te verspreiden.
 • In overleg blijven met Domus Medica, de Belgische Vereniging Gerontologie en Geriatrie (BVGG), de koepels van instellingen, de academische centra huisartsgeneeskunde van de vier Vlaamse universiteiten, onze Franstalige collega’s Aframeco en andere organisaties die een link hebben met de werking van CRA’s.
Image