Taken en verantwoordelijkheden

De taken en rollen van een CRA zijn zeer divers en ook afhankelijk van de specifieke context van het woonzorgcentrum waarin de CRA tewerkgesteld is. Crataegus ziet de belangrijkste rol en taken van de CRA als volgt:  

 • De CRA kan om ondersteuning gevraagd worden door de huisarts bij de zorg voor individuele bewoners in geval van medisch complexe zorg;
 • De CRA heeft een mandaat op populatieniveau; de totale bewonerspopulatie van een woonzorgcentrum of een subgroep ervan. Dit populatiemanagement veronderstelt het uittekenen en implementeren van een medisch beleid, zoals een infectieziekten-beleid, een farmaceutisch beleid, een zorg-ethisch beleid, …;
 • De CRA heeft de taak om de samenwerking tussen het zorgteam, de directie, de toeleverend apotheker, de behandelende huisartsen en de andere zorg- en welzijnsverleners te stimuleren. Een goede samenwerking en communicatie tussen al deze partijen is een voorwaarde voor het implementeren van het hierboven vermelde medisch beleid;
 • De CRA werkt intensief samen met het zorgteam van het woonzorgcentrum;
 • De CRA speelt een rol in het uitbouwen van goede functionele relaties buiten de muren van het woonzorgcentrum om binnen dit net werk op een laagdrempelige manier beroep te kunnen doen op elkaars expertise en mogelijkheden;
 • De CRA heeft de CRA basisvorming gevolgd en schoolt zich permanent bij met het doel op het verkrijgen van kennis en vaardigheden rond ouderenzorg en kwaliteitsvolle zorg op populatieniveau. 

De taken en verantwoordelijkheden van de CRA staan in het besluiten van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 specifieker beschreven:

De CRA staat in samenspraak met de directie, de hoofdverpleegkundigen en de teamverantwoordelijken in voor volgende taken: 

1) In relatie met het medische korps: 

 • Op geregelde tijdstippen individuele en collectieve overlegvergaderingen met de behandelende artsen organiseren 
 • De continuïteit van de medische zorg coördineren en organiseren 
 • De opmaak en het up to date houden van de medische dossiers van de bewoners die de behandelende artsen bijhouden, coördineren 
 • De medische activiteiten bij ziektetoestanden die gevaar veroorzaken voor de bewoners of het personeel, coördineren 
 • Het farmaceutisch zorgbeleid coördineren in overleg met de behandelend artsen en apotheker, die de geneesmiddelen levert voor de bewoners in het WZC, of in voorkomend geval, de coördinerende en raadgevende apotheker. Dat omvat voor de geneesmiddelen tenminste het opstellen en het gebruik van een geneesmiddelenformularium, alsook het oordeelkundig gebruik van specifieke geneesmiddelenklassen en de alternatieve niet-farmacologische aanpak bij de bewoners van het WZC 
 • Huisartsen die in het WZC werken, actief informeren over het beleid in het WZC met betrekking tot het rationeel voorschrijven van geneesmiddelen 

2) bijscholing en vorming: meewerken aan de organisatie van activiteiten in het kader van bijscholing en vorming op het domein van de gezondheidszorg voor het personeel en de betrokken behandelende artsen.