Naar een nieuwe functieomschrijving binnen sterk interprofessioneel teamwerk

Algemeen
13/05/2022

De functie van Coördinerende en Raadgevende Arts in Woonzorgcentra, CRA genoemd in de wandelgangen, bestaat nu ruim 20 jaar. In 2020 hebben we daar geen feestje rond gebouwd: het Covid-19 virus heeft ons meer dan ooit uitgedaagd. “Never waste a good crisis” hebben we gedacht toen de eerste golf wat was gaan liggen.

Met enkele mensen van het Crataegus Platform en Domus Medica hebben we een reflectieproces op gang gebracht waaruit, op een zogenaamd iteratieve manier, het voorliggende document is gemaakt. Het is een discussiedocument, een werkstuk dat het vertrekpunt wil zijn voor een open en constructief gesprek over de noodzakelijke aanpassingen aan de functie, de werking, de omkadering en de financiering van de CRA.

In het eerste deel vindt u een samenvatting van de kernpunten waar we het willen over hebben. Het zijn geen ‘beslissingen’ of ‘eisen’. Het zijn reflecties waarbij sommigen heel duidelijk aangeven welke kant we denken dat het uit moet gaan. Andere elementen laten meer opties open. Alle elementen vergen een diepgaander en concreet overleg met een brede waaier van betrokkenen. Het beleid in de eerste plaats. Hieronder verstaan we in eerste instantie de Vlaamse en Federale overheid. Want hoewel de sector van de woonzorgcentra geregionaliseerd werd met de zesde staatshervorming, zijn er nog heel wat hefbomen federaal gebonden.

Voor een volledig begrip, is er de uitgebreide discussienota waarin diverse elementen verder worden uitgelegd en toegelicht. Waaronder een verkenning van de Nederlandse ‘instellingsarts’, een identificatie van pioniers in multidisciplinair teamwerk in WZC’s in Vlaanderen en een uiteenzetting van het vertrekpunt: wat verstaan we onder goede ouderenzorg? We hopen in 2021 deze dialoog te starten én af te ronden. Want dringende aanpassingen zijn nodig, zo heeft de Covid-19 crisis ons geleerd.

Auteur
Cordemans, Katrien
De Lepeleire, Jan
Kool, Emy