Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2004 houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis, als centrum voor dagverzorging ...

Wet- en regelgeving
28/06/2022

Op pagina 30720 beschrijft dit KB de wettelijke taken en bevoegdheden van de CRA in afstemming met de andere leden van het team waaronder directie, apotheker, verpleegkundigen, huisartsen.

 

De laatste webversie is ook hier terug te vinden