Medisch beleid in het WZC - Functie en rol van de coördinerend en raadgevend arts

Algemeen
16/11/2022

 Zorgnet-Icuro doet in deze publicatie een reeks aanbevelingen over de functie, financiering en rol van de CRA in het medisch beleid van de woonzorgcentra, die kunnen worden omgezet in regelgeving. We houden een aantal organisatiemodellen tegen het licht en wegen hun voor- en nadelen tegen elkaar af. We nodigen alle betrokkenen uit om hierover verder in discussie te gaan.

Aanleiding is dat het nieuwe woonzorgdecreet de initiatiefnemers van woonzorgcentra vraagt om tegen begin 2023 een coherent zorgbeleid uit te tekenen voor een aantal thema’s met een uitgesproken medische zorgcomponent: 

  • dementiezorg, 
  • gedragsproblemen, 
  • valpreventie, 
  • voorkomen en verzorgen van doorligwonden, 
  • vrijheidsbeperkende maatregelen, 
  • mond- en tandzorg, 
  • ondervoeding, 
  • voorkomen van infecties, 
  • vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseindezorg… 

Het medisch beleid wordt - met andere woorden - beschouwd als een integraal onderdeel van het globale zorgbeleid van een woonzorgcentrum. 

De covidpandemie toonde dat het medisch beleid van een woonzorgcentrum en de functie van de coördinerend en raadgevend arts (CRA) cruciaal zijn bij het waarborgen van de gezondheid en de veiligheid van bewoners, mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers. Hoe zullen we in de toekomst het medisch zorgbeleid in woonzorgcentra organiseren en wat is de rol die de CRA hierin zal opnemen? Zorgnet Icuro nodigt alle betrokkenen uit om hierover verder in discussie te gaan.

De tekst werd geschreven met inbreng van de leden van de werkgroep “CRA-medisch beleid” van Zorgnet-Icuro. Ook Domus Medica, Craetaegus en het Academisch Centrum Huisartsengeneeskunde van de KU Leuven hebben de afgelopen twee jaar een grondige denkoefening gedaan over de functie van de CRA in een woonzorgcentrum. Dat resulteerde in het rapport van Kool, Cordemans en De Lepeleire De coördinerende en raadgevende arts in woonzorgcentra: naar een nieuwe functiebeschrijving binnen sterk interprofessioneel teamwerk (2021). Zorgnet-Icuro werd betrokken bij de discussieavonden over de inhoud van dit rapport.

Auteur
Sablon, Walter
Van den Heuvel, Bernadette