Over de CRA

CRA staat voor Coördinerend Raadgevend Arts. De CRA is werkzaam in een woonzorgcentrum. Het woonzorgcentrum is een thuisvervangende omgeving voor ouderen met een grote zorgnood die in de thuissituatie niet voldoende kan worden opgevangen. Om de zorg in een woonzorgcentrum gestroomlijnd en kwaliteitsvol te laten verlopen is er nood aan een medisch coördinator en liaisonfiguur. De CRA fungeert in het woonzorgcentrum als verbindingsfiguur tussen de bewoners, het zorgteam, de directie en de bezoekende huisartsen. De CRA maakt zo mee mogelijk dat de huisarts diens belangrijke rol in de zorg voor bewoners kan blijven opnemen, ook binnen de muren van het woonzorgcentrum. De CRA oefent diens rol uit binnen een kader waar wonen en leven even belangrijk zijn als zorg. Het “medisch model” mag daarom niet overheersen, maar moet op de achtergrond performant aanwezig zijn. Bevorderen en behouden van kwaliteit van leven van de bewoners is steeds leidend voor het medisch handelen. 

Image