Aanstelling

Bij een openstaande vacature voor een CRA wordt de kandidaat CRA voorgedragen door de huisartsenkring actief in de gemeente waarin het woonzorgcentrum zich bevindt. De huisartsenkring heeft een adviserende functie. Het woonzorgcentrum, behoudt het recht om binnen de voorgedragen kandidaten autonoom een keuze te maken. Vaak heeft een CRA die vanuit de huisartsenkring wordt voorgedragen een goede verhouding met de lokale huisartsen wat de samenwerking bevorderd.

Sinds januari 2022 is een modelcontract voor de CRA aanstelling beschikbaar. Dit werd ontwikkeld door Zorgnet-Icuro in nauwe samenwerking met het Crataegus platform en goedgekeurd door de Nationale Raad van de Orde van Artsen. Het bevat de essentiële elementen en waarborgen voor de aanstelling, maar kan in functie van de lokale situatie worden aangepast. 
 

Het honorarium van de CRA betreft een verloning vanwege het Agentschap Zorg en Gezondheid die door het WZC moet worden doorgestort.  Naar aanleiding van de zesde staatshervorming in de ervaring tijdens de Covid crisis is een overleg gaande over verdergaande aanpassingen. Voor de actuele bedragen van het dagforfait F per aanwezige bewoner, verwijzen we u dan ook graag naar de website van  Zorg en Gezondheid