FAQ's

Hier vindt u een antwoord op veel gestelde vragen over de CRA-functie, gesorteerd op thema 

Image

Algemeen

  • Ja dat kan. Diverse huisartsen delen de taken en verantwoordelijkheden van de CRA met twee. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid is hiermee akkoord, op voorwaarde dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over welke huisarts voor welke aspecten aanspreekbaar is. Hieronder leest u een voorbeeld van hoe twee huisartsen het CRA-schap samen ...
  • Zolang de CRA beschikt over een RIZIV-nummer en ingeschreven staat bij de Orde der Artsen mag die wettelijk en deontologisch de functie van CRA verderzetten. Dit alles uiteraard op voorwaarde dat de voorziening en de lokale huisartsenkring(en) diens mandaat blijven ondersteunen en de CRA diens wettelijk verplichte uren navorming blijft volgen. We ...

Infectiebeheer

Wet- en regelgeving

  • De CRA is verantwoordelijk om de continuïteit van de medische zorg te coördineren en organiseren. Noch "coördineren" noch "organiseren" is gelijk aan “realiseren”. Deze opdracht veronderstelt dus van géén enkele CRA dat de die zelf zou verplicht zijn altijd zelf in te staan voor de continuïteit van medische zorg. De opdracht veronderstelt wel dat ...
  • Indien de CRA meer dan dertig dagen afwezig is, stelt de directie van het WZC na overleg met de CRA een huisarts aan ter vervanging en informeert zij de lokale huisartsenkring. Eventueel kan worden overwogen om afspraken over langdurige afwezigheid, bijvoorbeeld in het kader van een zwangerschap, te laten opnemen in een clausule in het ...
  • Het besluit van de Vlaamse regering lijst de taken van de CRA op (vanaf bladzijde 30722). Behandelend arts zijn van bewoners van het WZC maakt daar geen deel van uit. Het KB beschrijft dat wanneer een bewoner bij opname geen huisarts heeft er een geactualiseerde lijst met de beschikbare huisartsen in de regio aan de bewoner overhandigd dient te ...
  • Een HAIO kan (nog) geen CRA zijn. De CRA-functie mag enkel door een afgestudeerd huisarts worden bekleed.
  • Het honorarium van de CRA wordt door het RIZIV gefinancierd aan het woonzorgcentrum. Het woonzorgcentrum dient de verloning door te storten naar de CRA met wie deze een overeenkomst heeft gesloten. De vergoeding voor de CRA prestaties wordt per dag berekend conform de volgende formule: 0,65 euro (huidige CRA-financiering - referentie 1 september ...
  • In 2015 adviseerde de Nationale Raad van de Orde Der Artsen in een officieel standpunt dat de CRA het medisch dossier van bewoners mag inkijken indien: Dit noodzakelijk is om diens wettelijke functie uit te voeren (vb. voor de coördinatie van de medische activiteit, het multidisciplinair overleg, het onder controle houden van het gevaar voor ...