Leerdoelen

  • Kennis vergroten van geriatrische ziektebeelden 
  • Leren ontwikkelen van medisch beleid op populatieniveau
  • Leren opzetten van verbetertrajecten 
  • Bewust worden van ethisch thematieken in ouderenzorg 
  • Leren interdisciplinair samenwerken en leiderschap
  • Leren uitbouwen van functionele netwerkrelaties