Het platform

Het Crataegusplatform organiseert vier tot zes keer per jaar een (online) bijeenkomst om informatie te delen en uitwisseling tussen CRAs en andere betrokkenen te faciliteren.


Daarnaast zet de kerngroep binnen het Crataegusplatform zich actief in voor:

  • Het onderhouden van de Crataegus website
  • De ontwikkeling van de CRA basisopleiding
  • De ondersteuning van lokale CRA samenwerkingen via de eerstelijnszones en/of huisartsenkringen
  • Beleidsvertegenwoordiging op de diverse niveaus 
  • De organisatie van intervisie, navorming en symposia zoals de Wintermeeting BVGG, Huisartsenconferentie ed.