Werkterrein

De CRA is in theorie tewerkgesteld in het woonzorgcentrum. In de praktijk reikt het werkterrein van de CRA vaak tot buiten de muren van het woonzorgcentrum. Het beleid dat de CRA ontwikkelt, moet afgestemd zijn op de noden van populatie waar die mee zorgt voor draagt (populatiemanagement), maar ook op de regionale context waarbinnen het woonzorgcentrum en de visiterende huisartsen functioneren.  

Het woonzorgcentrum neemt als volwaardige partner deel aan een breed lokaal netwerk van zorg- en ondersteuningsvormen binnen de eerste en tweede lijn De CRA kan een rol spelen in het uitbouwen van goede functionele relaties binnen en buiten het woonzorgcentrum. 

Voorbeelden van netwerkrelaties op niveau van de eerstelijnszone zijn:  

  • Uitwisseling van kennis en expertise tussen ziekenhuis/geriaters en het woonzorgcentrum; 
  • Logistieke ondersteuning door en inhoudelijke samenwerking met huisartsenkringen en gemeenten; 
  • Samenwerking met GGZ instellingen ter bevordering van de integratie tussen zorg en welzijn 
  • Ontwikkeling ‘public health strategieën’ zoals bv. een hitteplan en het hanteren van een (Covid-19) epidemie.
  • Actief betrekken van lokale ouderen (advies)raad in beleidsbeslissingen  
  • Inzet van lokale vrijwilligersorganisaties uitwerken in een lokaal sociaal beleidsplan van de gemeente.