Kiezen moet kunnen. Ook voor ouderen: de woonzorgomgeving van de toekomst

Communicatie en samenwerking
03/10/2022

De adviesraad ouderen van de Koning Boudewijnstichting publiceerde in september 2022 het rapport 'Kiezen moet kunnen, ook voor ouderen'. Dit document gaat over een urgent maatschappelijk thema: de woonzorgomgevingen van morgen en overmorgen. Woonzorgomgevingen zijn plekken waar (onder meer) oudere mensen wonen – een veel voller werkwoord is: léven – en waar bewoners beschikken over diverse vormen van zorg en ondersteuning.

Dit document biedt een basis om verder te bouwen en is een call to action om concreet in te zoomen op toekomstige woonzorgomgevingen voor ouderen. Dit document is niet vrijblijvend. Er is werk aan de winkel. Het is een oproep om deze maatschappelijke opgave aan te pakken, zoals dat op diverse plaatsen al gebeurt, in ons land en elders. Dit belangt iedereen aan.

 

Ook te raadplegen en te bestellen op de website van KBS

KBF contact center 

[email protected] 

+03225004555