Vlaams ouderenbeleidsplan 2020-2025

Algemeen
13/05/2022

De Vlaamse Regering lanceert een ouderenbeleidsplan 2020-2025

Zorgnet-icuro vatte het plan als volgt samen:

Het plan vormt een kader voor een inclusief ouderenbeleid. Het kwam tot stand in participatie met ouderen en biedt een overzicht van acties die over verschillende beleidsdomeinen heen genomen worden om de positie van ouderen te waarborgen en te verstevigen. Het moet ertoe bijdragen dat oudere personen niet uitgesloten worden van het publieke leven en, ondanks een hoge(re) leeftijd, zo lang als mogelijk, op aangepaste wijze en desgevallend met ondersteuning, aan het maatschappelijk leven kunnen (blijven) deelnemen. 

Enkele opvallende zaken in het ouderenbeleidsplan:

  • Vlaanderen zet verder in op een kwaliteitsvolle dialoog met de Vlaamse ouderenraad en wil zo de ouderen een stem geven in het beleid.
  • Investeringen voor een kwaliteitsvolle en betaalbare ouderenzorg
  • Verder bouwen aan dementievriendelijk Vlaanderen
  • 127 zorgzame buurten
    • Een zorgzame buurt is er een waar jong en oud samen leven, waar mensen zich goed en geborgen voelen, waar levenskwaliteit centraal staat, waar bewoners elkaar kennen en helpen, waar personen en gezinnen met grote en kleine ondersteuningsnoden ondersteuning krijgen en waar diensten en voorzieningen toegankelijk en beschikbaar zijn. 
  • Uitvoering van het eenzaamheidsplan