Gefixeerd of geborgen. Een gewaagd evenwicht.

Algemeen
Body

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en expertisecentrum dementie Tandem vzw organiseren een vormingsdag over fixatiebeleid in het woonzorgcentrum. 
 

Inhoud

In de zorg voor mensen met dementie wordt je heel dikwijls geconfronteerd met gedragingen waarbij soms te snel gefixeerd wordt. In deze vormingsdag staan we stil bij wat fixatie is. Wat is het juridisch en ethisch kader rond fixatie? Hoe kunnen we fixatie verminderen? Welke stappen kunnen we zetten? Wie moeten we hierin betrekken? Hoe kunnen we het denken en handelen van zorgverleners veranderen? Hoe kunnen we het evenwicht tussen autonomie en geborgenheid vinden? Wat als het dan toch moet, welke middelen kunnen we dan gebruiken?

Heel wat vragen om tijdens deze vormingsdag bij stil te staan. We proberen je handvatten mee te geven om hier stappen in te zetten zodat je de kwaliteit van leven van mensen kan borgen.

Doelgroep

Deze vorming richt zich naar kwaliteitscoördinatoren, referentiepersonen dementie, verpleegkundigen en paramedici

Maximum aantal deelnemers: 24

Docent

Kathleen Vandenbroucke, ergotherapeut en dementie-expert, Expertisecentrum Dementie Sophia te Kortrijk.

 

Praktisch

Geel > donderdag 11 januari 2024 van 10u00 tot 16u30

De opleiding vindt plaats bij Welzijnszorg Kempen, Antwerpseweg 1A te 2240 Geel

Betalingsvoorwaarden
De deelnameprijs is 95euro (inclusief hand-outs, broodjeslunch en koffie).

Datum
-
Regio
Antwerpen
Adres

Welzijnszorg Kempen
Antwerpseweg 1A
2240 Geel
België