Model ondernemingscontract voor de CRA in een WZC

Wet- en regelgeving
13/05/2022

Geachte Collega,

Hierbij presenteren wij een model ondernemingscontract voor Coördinerend en Raadgevend Artsen in woonzorgcentra in Vlaanderen. Het is een model waarin de meest essentiële elementen voor beide partijen, de instelling aan de ene kant en de CRA aan de andere kant, met een gebalanceerd evenwicht tussen rechten en plichten, in overweging werden genomen. Het contract werd ontwikkeld door Zorgnet-Icuro in nauw overleg en wisselwerking met het Crataegus platform. De Nationale Raad van de Orde van Artsen keurde het contract goed in haar zitting van 15 november 2021. De gevraagde zeer beperkte aanpassingen werden doorgevoerd. Het staat iedere partij vrij aanpassingen te doen, mits de andere partij daar uiteraard mee akkoord gaat.

Wij hopen dat dit document een bijdrage kan leveren aan een constructieve samenwerking tussen instellingen en hun CRA’s.


Dr.Ursula Segaert                                                                 Prof.Dr. Jan De Lepeleire

CRA                                                                                      CRA

Auteur
De Lepeleire, Jan