Studiedag Geriatrie : Vallen en breken: voorkomen en genezen

Andere
Body

Beste zorgverlener, beste collega,

De dienst geriatrie van de UZ Leuven, de onderzoeksgroep Gerontologie en Geriatrie en het Academisch Centrum voor Verpleeg- en Vroedkunde KU Leuven organiseren hun jaarlijkse studiedagnamiddag op 6/6/2022.

De titel van de studienamiddag is: “Vallen en breken: voorkomen en genezen.”

In deze studiedag laten we experten in val- en breukpreventie aan het woord. We richten ons tot zorgverleners van ouderen uit alle betrokken disciplines.

Via deze link vinden jullie alle praktische informatie om in te schrijven.

We hopen jullie terug talrijk “in levende lijve” te mogen begroeten op onze studienamiddag.

Prof. dr. Johan Flamaing en Prof. dr. Koen Milisen
Voorzitters van de studienamiddag geriatrie 2023

Datum
-
Regio
Vlaams-Brabant
Adres

dienst geriatrie UZ LeuveN
UZ Leuven campus Gasthuisberg Onderwijs & Navorsing I, Centraal Auditorium,
Herestraat 49
3000 Leuven
België