Webinar: BelRAI en de rol van de huisarts

Algemeen
Body

De Vlaamse Regering kiest ervoor om stapsgewijs het BelRAI-instrumentarium te implementeren in verschillende sectoren van welzijn en gezondheid. De instrumenten brengen het functioneren en de zorgnoden van een persoon met een zorg - en ondersteuningsnood op een gestandaardiseerde en gestructureerde wijze in beeld, telkens op maat van de specifieke context. 

Een (huis)arts is een sleutelfiguur bij de opvolging van patiënten, zowel binnen de thuiszorg als de residentiële ouderenzorg. Daarom organiseren de Vlaamse en federale overheid op woensdag 21/06/2023 van 12u30-14u30 een webinar over BelRAI. De bedoeling van deze webinar is om u enerzijds informatie te geven over de manier waarop BelRAI de opmaak van een zorgplan voor uw patiënt kan faciliteren en hoe dit instrument de kwaliteit in bijvoorbeeld een woonzorgcentrum kan ondersteunen, en anderzijds welke rol u hierin kan opnemen. Daarnaast willen we ingaan op enkele concrete vragen die op dit moment vanuit de praktijk komen. Tijdens de webinar zullen ook enkele huisartsen  getuigen over de meerwaarde van BelRAI binnen de praktijkvoering. 

Na deze webinar kent u noties van BelRAI en heeft u antwoord op veelgestelde vragen.  Accreditering (voor artsen) is aangevraagd* en de webinar wordt opgenomen. 

 

U kunt zich inschrijven tot en met 16/06/2023 via www.zorg-en-gezondheid.be/inschrijving-webinar-belrai-voor-artsen.

Op 19/06/2023 ontvangen alle deelnemers de link voor de webinar. 

 

*Opgelet: stel uw Microsoft Teams instellingen zo in zodat uw naam zichtbaar is bij het aanmelden en tijdens de webinar

 

Het Agentschap Zorg en Gezondheid kijkt ernaar uit om u (digitaal) te ontmoeten op 21/06/2023.

 

Datum
-
Adres

Agentschap Zorg en gezondheid
Koning Albert II Laan 35
1030 Brussel
België