Kan ik mijn functie als CRA verderzetten nadat ik als huisarts ben gepensioneerd?

Algemeen
28/06/2022

Zolang de CRA beschikt over een RIZIV-nummer en ingeschreven staat bij de Orde der Artsen mag die wettelijk en deontologisch de functie van CRA verderzetten. Dit alles uiteraard op voorwaarde dat de voorziening en de lokale huisartsenkring(en) diens mandaat blijven ondersteunen en de CRA diens wettelijk verplichte uren navorming blijft volgen.  

We adviseren echter om tijdig op zoek te gaan naar een opvolger om de continuïteit te waarborgen. Bijvoorbeeld door de CRA-functie tijdelijk in duo met een andere (jonge) huisarts op te nemen. Zo kan kennis en ervaring worden overgedragen.