CRA groep Zennevallei

Sinds 2008 organiseren we vanuit de kring een twee tot driejaarlijks overleg met CRAs werkzaam in WZCs uit de regio Zennevallei.  Het doel van de werkgroep is enerzijds kennisuitwisseling en delen van ervaringen en anderzijds het uniformiseren van afspraken binnen de regio. Zo hebben we gezamenlijk een visietekst rond euthanasie uitgewerkt, afspraken gemaakt over het vaststellen van overlijden met de wachtpost en werken we momenteel een beleid uit voor vroegtijdige zorgplanning. 

Lees hier meer over dit initiatief

Adres

Alsembergsesteenweg 89
1501 Buizingen
België