Moet ik elke bewoner schriftelijke toestemming vragen voorafgaand aan diens vaccinatie?

Infectiebeheer
07/11/2022

Voor elke vaccinatie wordt steeds toestemming gevraagd. Voor bewoners die niet meer wilsbekwaam zijn wordt deze toestemming aan hun wettelijke vertegenwoordiger gevraagd. 

De Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt  (Wet Patiëntenrechten) bepaalt in principe niet dat een toestemming voor een medische handeling verplicht schriftelijk gegeven moet worden. Wel bepaalt artikel 8, §1, tweede lid, van de Wet Patiëntenrechten dat de toestemming schriftelijk vastgelegd kan worden en toegevoegd kan worden aan het patiëntendossier op verzoek van de patiënt of van de beroepsbeoefenaar en met de instemming van de beroepsbeoefenaar of van de patiënt (of hier: zijn vertegenwoordiger). In dat geval zou de schriftelijke toestemming later gebruikt kunnen worden als bewijs bij eventuele onenigheden. De opname in het patiëntendossier is dus evenmin een verplichting, maar wel een mogelijkheid (mits instemming).