Nieuws

Neem één jaar lang de lead als ‘local champion’ van doelmatig gebruik van antibiotica bij luchtweginfecties en krijg kennis en handvaten om met een groep collega huisartsen een verbetertraject uit te werken. Het traject loopt van juni 2023 tot september 2024. Wenst u deel te nemen? Schrijf u in voor 2/6/2023 ________________________________________
Multimorbiditeit veronderstelt een stevig medisch beleid in de WZC. ​De module Medisch geriatrisch beleid is opgezet om de CRA te ondersteunen bij het uitzetten van een goed beleid rond medische problemen in de geriatrie in het woonzorgcentrumen. Vanuit concrete casuïstiek worden beleidsmatige aspecten van belangrijke pathologieen besproken
De Vlaamse Regering kiest ervoor om stapsgewijs het BelRAI-instrumentarium te implementeren in verschillende sectoren van welzijn en gezondheid. In 2019 werd in de erkenningsvoorwaarden voor woonzorgcentra opgenomen dat het centrum uiterlijk één maand na de opname van een bewoner de zorgzwaarte moet vaststellen via de BelRAI LTCF (artikel 28
Lokaal dienstencentrum Cosmos haalt kwetsbare ouderen uit de superdiverse Anderlechtse wijk Kuregem uit hun isolement. Ze blazen leven in de buurt, bouwen bruggen tussen culturen en generaties en maken tegelijk mee mogelijk dat de senioren langer thuis kunnen blijven. Lees het volledige artikel op Sociaal.Net
Iedereen binnen het woonzorgcentrum vervult een rol in de vroegtijdige/voorafgaande zorgplanning, palliatieve zorg en levenseindezorg. Dit verlangt een zorgcultuur waarin iedereen de nodige kerncompetenties kan ontwikkelen. In deze module staat kwaliteitsverbetering op ieder van deze domeinen centraal. Leerzaam voor nieuwe én gevestigde CRAs
In juli 2021 werd het onderscheid opgeheven qua financiering naargelang een bewoner in een woongelegenheid met of zonder bijkomende erkenning verblijft. Sinds januari 2023 is dit onderscheid ook in de wetgeving opgeheven. Volledige bericht vanuit het agentschap: In uitvoering van het Zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor non- en social profit
Het project 'Procesbegeleiding voor preventie binnen woonzorgcentra' wil tegemoetkomen aan de motivatie van de WZC om de lichamelijke en geestelijke gezondheid van bewoners te bevorderen, de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden en om de kennis over gezondheidsthema’s te verhogen en er ook expliciet aandacht aan te besteden. Het project
Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de nieuwe CRA-basisopleiding. In samenwerking met Zorgnet-Icuro en VVSG ontwikkelde we een vernieuwde module over het regelgevend kader waarbinnen de CRA diens functie uitoefent. Immers, de zesde staatshervorming heeft in Vlaanderen veel gewijzigd. Deze vernieuwde Wet- en Regelgeving is het vertrekpunt van
Zorgnet-Icuro publiceerde in het najaar van 2022 een reeks aanbevelingen over de functie, financiering en rol van de CRA in het medisch beleid van de woonzorgcentra, die kunnen worden omgezet in regelgeving. Ze houden een aantal organisatiemodellen tegen het licht en wegen hun voor- en nadelen tegen elkaar af. Aanleiding is dat het nieuwe
Een zestal initiatiefnemers van een lokaal CRA-platform identificeerde zich op de overzichtskaart van Crataegus. Er zijn nu 14 platformen verspreid door Vlaanderen terug te vinden. Bent u nieuw als CRA? Of zou u graag kennis en ervaring uitwisselen met collega CRA's uit de regio? Vind een CRA samenwerkingsinitiatief bij u in de buurt via onze kaart